Політика конфіденційності

Я погоджуюсь з умовами політики конфіденційності та надаю дозвіл на використання моїх персональних даних на законних підставах.

Згоду на використання моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові,місце проживання (поштова адреса), номер телефону, електронна адреса, дата народження; я надаю шляхом реєстрації та/або оформлення замовлення в Інтернет-магазині «Мобільний перець». Не заперечую проти перевірки моїх персональних даних та будь яким засобом включаючи, але не обмежуючи згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, адаптування, зберігання, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення, блокування та знищення моїх персональних даних.

Мене проінформовано , що обробка моїх персональних даних здійснюється з метою: формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів у Інтернет-магазині «Mobilpep.com.ua»; розповсюдження новин, повідомлень, строки проведення акцій, реклами про будь-які заходи, товари, послуги що відбуваються, надаються, реалізуються в Інтернет-магазині «Mobilpep.com.ua» та/або партнерів Інтернет-магазину «Mobilpep.com.ua» за вибором Володільця та/або Розпорядника персональних даних; проведення статистичних та/або оцінювальних досліджень щодо ефективності роботи Інтернет-магазину «Mobilpep.com.ua».

Мене проінформовано, що при обробці моїх персональних даних Володільцем прийнято та здійснено всі необхідні організаційні та технічні заходи для захисту моїх персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручування, блокування, відтворення, розповсюдження та інших неправомірних дій з персональними даними.

Володілець здійснює обробку персональних даних за допомогою методів, що забезпечують конфіденційність таких даних, за винятком таких випадків: -у разі знеособлення персональних даних; -у випадку загальнодоступності персональних даних; і при дотриманні встановлених вимог до забезпечення безпеки персональних даних, вимог до матеріальних носіїв біометричних персональних даних і технологій зберігання таких даних поза інформаційними системами персональних даних відповідно до чинного законодавства України.

Мене проінформовано, що я маю право у будь-який час письмово звернутись до Володільця та запросити перелік імен, адрес та назв організацій всіх одержувачів моїх персональних даних, ознайомитись з усіма моїми персональними даними які є у Володільця та при необхідності внести будь-які зміни та уточнення до моїх персональних даних, звернутись з проханням про надання додаткової інформації щодо зберігання та обробки моїх персональних даних.

Я погоджуюсь, що Володілець персональних даних може доручити обробку персональних даних Розпоряднику без попереднього повідомлення та без узгодження зі мною. Я також погоджуюсь, що Володілець та/або Розпорядник персональних даних може передати мої персональні дані третім особам, в тому числі контрагентам Володільця та/або Розпорядника бази даних як безкоштовно, так і за плату.

Я погоджуюсь, що у випадку передання моїх персональних даних третім особам за плату я не буду претендувати та мати право на будь-яку винагороду або іншого виду компенсацію.

Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії.

Я, цим підтверджую, що отримав всю необхідну інформацію про Володільця персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, а також відомості про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» для виконання зазначеної мети та про можливість передачі моїх персональних даних третім особам на розсуд Володільця та/або Розпорядника бази даних.

Зміст моїх прав, як суб’єкта персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» мені повідомлено та зрозуміло.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист персональних даних (витяг)

Стаття 8. Права суб'єкта персональних даних

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.

Мене проінформовано що інтернет магазин «Мобільний перець» може в односторонньому порядку змінювати або оновлювати частини політики конфіденційності у будь-який час, без попереднього повідомлення. Мене також проінформовано, що необхідно час від часу переглядати та перевіряти політику конфіденційності, щоб своєчасно ознайомлюватись з її змінами та оновленнями. Усі зміни до цієї політики конфіденційності набувають чинності з моменту їх публікації. Мене проінформовано, що коли я роблю замовлення, беру участь у акції, дослідженнях, пишу коментарі або іншим чином взаємодію з інтернет магазином «Мобільній перець», я погоджуюсь з новими умовами політики конфіденційності в редакції, що діє на цей момент. У випадку визнання недійсною або нездійсненною будь-яку з частин цієї політики конфіденційності інші її частини будуть залишатися чинними.